دوشنبه,25 شهریور 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

ابلاغ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی

ستاد پدافند غیرعامل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خواستار حضور فعال آنها در کنفرانس شدند.

در این نامه با توجه به اهمیت محورهای کنفرانس در توسعه سلامت هوشمند بویژه بیمارستان هوشمند ضمن دعوت از روسای دانشگاههای علوم پزشکی خواستار حضور فعال مدیران و کارشناسان حوزه سلامت هوشمند و بیوسایبری آنها و بیمارستانها در کنفرانس شد.

 

 

 

 

 

گرید علمی پژوهشی برای مقالات کنفرانس

کلیه مقالات قابل ارائه در کنفرانس گرید علمی پژوهشی خواهند داشت.

براساس توافق صورت گرفته فی ما بین ژورنال «مدیریت بحران» که دارای گرید علمی پژوهشی می باشد،کلیه مقالاتی که پس از داوری قابل ارائه در کنفرانس شناخته شوند،در این ژورنال منتشر خواهد شد و گرید علمی پژوهشی خواهند داشت.

درضمن مقالاتی که به صورت پوستری پذیرش شوند،در نشریه «شهر هوشمند» منتشر میشود و امتیازات مقالات کنفرانسی را خواهند داشت.

لذا از کلیه اساتید و صاحبنظران دعوت می شود مقالات خود را باتوجه به محورهای کنفرانس در قالب ساختار مقالات کنفرانس و ژورنال حداکثر تا 31 خرداد به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

 "ساختار مقالات"

"محورهای کنفرانس"

 

 

 

 

 

حضور فعال مدیران حوزه سلامت هوشمند در کنفرانس

وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خواستار حضور فعال آنها در کنفرانس شدند.

در این نامه با توجه به اهمیت محورهای کنفرانس در توسعه سلامت هوشمند بویژه بیمارستان هوشمند ضمن دعوت از روسای دانشگاههای علوم پزشکی خواستار حضور فعال مدیران و کارشناسان حوزه سلامت هوشمند آنها و بیمارستانها در کنفرانس شد.