چهارشنبه,29 خرداد 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

دکتر فیروزآبادی؛ سخنران ویژه کنفرانس

دکتر ابوالحسن فیروزآبادی؛ دبیر شورایعالی فضای مجازی، سخنران ویژه کنفرانس فرصتها و چالشهای هوشمندسازی خواهد بود.

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، پیرو دعوت رسمی آقای دکتر جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، آقای دکتر ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای محازی ضمن حضور در کنفرانس، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.