شنبه,23 آذر 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

ابلاغ وزارت ارتباطات به دستگاههای اجرایی برای حضور دراولین کنفرانس فرصت ها و چالش های هوشمندسازی

وزارت ارتباطات طی نامه ای به شماره 40223 و به مورخه 97/04/05 ، از تمامی دستگاه های اجرایی تابعه خواستار حضور فعال در اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های هوشمندسازی شد.

 

 

 

 

 

کلیک: 10192 بار - بروزرسانی در دوشنبه, 11 تیر 1397 09:49
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید