جمعه,01 آذر 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

ابلاغ استانداری ها به کلیه دستگاههای تابعه

ابلاغ استانداری ها به کلیه دستگاههای تابعه،جهت حضور در اولین کنفرانس چالش ها و فرصت های هوشمندسازی:

با توجه به اهمیت مباحث و محورهای کنفرانس در کشور،تا کنون بیش از 16 استانداری به صورت رسمی از کنفرانس حمایت نموده اند و از آن استقبال کرده اند .همچنین با پیوست نامه ای خواستار حضور فعال کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط شده اند.

برخی از نامه ها در ذیل به تصویر کشیده شده است:

     

      

  

  

  

            

کلیک: 9792 بار - بروزرسانی در یکشنبه, 10 تیر 1397 13:24
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید