چهارشنبه,09 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

اعطای گواهینامه آموزش کارکنان دولت به شرکت کنندگان در کنفرانس

به کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس گواهینامه 16 ساعت آموزش کارکنان دولت اعطا خواهد شد.

بر اساس توافق به عمل آمده بین جهاد دانشگاهی و دبیرخانه کنفرانس و با توجه به اهمیت مطالب ارائه شده در کنفرانس برای کارکنان دولت، به کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس گواهینامه 16 ساعت آموزش کارکنان دولت اعطا خواهد شد.

این گواهینامه در ارتقای کارکنان دولت تاثیر خواهد داشت.

 

 

 

 

کلیک: 6272 بار - بروزرسانی در دوشنبه, 28 خرداد 1397 14:52
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید