شنبه,23 آذر 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

حضور فعال مدیران حوزه سلامت هوشمند در کنفرانس

وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خواستار حضور فعال آنها در کنفرانس شدند.

در این نامه با توجه به اهمیت محورهای کنفرانس در توسعه سلامت هوشمند بویژه بیمارستان هوشمند ضمن دعوت از روسای دانشگاههای علوم پزشکی خواستار حضور فعال مدیران و کارشناسان حوزه سلامت هوشمند آنها و بیمارستانها در کنفرانس شد.

 

 

 

 

 

کلیک: 5732 بار - بروزرسانی در سه شنبه, 22 خرداد 1397 09:53
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید