جمعه,03 اسفند 1397

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

کمیته علمی

اعضای کمیته علمی کنفرانس به شرح زیر اعلام می شود:

 

دکتر علیرضا پورابراهیمی - دبیر علمی

دکتر سعید شیری قیداری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 

 دکتر علی پیران نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

کلیک: 4449 بار - بروزرسانی در پنج شنبه, 10 خرداد 1397 10:26
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید