چهارشنبه,09 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

محورهای کنفرانس

          دولت هوشمند

o        خدمات دولت همراه – شهر همراه

o        نقش سامانه های هوشمند در بهینه سازی خدمات دولت

o        ساختارهای دولت در دولت هوشمند

o        مدل های ارائه خدمات هوشمند و امن دولت به شهروندان

o        شرکت های دانش بنیان و اصلاح سیستم های هوشمند اداری

o        خدمات دولت هوشمند بر بستر پیام رسان های داخلی

 

          شهر هوشمند

o        ابعاد فضایی - کالبدی شهر هوشمند

o        هوشمندی در زیرساخت های شهری و آثار وابستگی آن

o        مدیریت هوشمند شهری 

o        رشد هوشمند در فضای شهری

o       مدل ها و الگوهای فضایی شهر هوشمند

 

 

          ساختمان هوشمند

o        سیستم مدیریت ساختمان (BMS)

o        مدیریت هوشمند انرژی

o        فناوری های نوین در ساختمان هوشمند         سلامت هوشمند

o        بیمارستان هوشمند

o       پرونده الکترونیک سلامت

o       تشخیص و درمان هوشمند

o        پایش هوشمند سلامت

o        پدافند بیوسایبری

o       بانک اطلاعات ژنوم ایرانیان و نقش آن در ارتقای سلامت جامعه

 

 

         مدیریت فناوری های نوین هوشمند سازی

o        اینترنت اشیاء

o        داده های بزرگ (Big Data)

o        رایانش ابری

         

        پدافند سایبری در سامانه های هوشمند

 

o        مصون‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی

o        پدافند سایبری در سازمان هوشمند

o        پدافند سایبری در هوشمندسازی زیرساخت‌ها

o        بازدارندگی در قلمرو سایبری

 

o        پدافند سایبری در فناوری های نوین اطلاعاتی

 

         ضوابط و قوانین هوشمندسازی

 

 o       اسناد بالادستی هوشمندسازی

o       جالشهای حقوقی و قانونی هوشمندسازی

 

 

 

 

 

کلیک: 1755 بار - بروزرسانی در یکشنبه, 13 خرداد 1397 15:02