چهارشنبه,09 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

فرم ارسال مقاله

ضمن تشکر از حسن نظر شما برای ارسال مقاله به اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های هموشمندسازی، خواهشمند است جهت ارسال مقاله، فرم زیر با دقت تکمیل نمایید.. از شکیبایی شما سپاسگزاریم.
نام(*)

نام خانوادگی(*)

کد ملی(*)

ایمیل(*)
Invalid email address.

موبایل(*)
Invalid email address.

تلفن(*)
Invalid email address.

بارگذاری(*)