دوشنبه,29 مهر 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

به منظور یکدست کردن اسلایدها و پرهیز از هرگونه اشکال احتمالی از قبیل به هم ریختگی فونت ها و یا مشکل پروژکتور در ارائه ی صحیح اسلایدها، بایستی از فرمت زیر جهت تهیه ی اسلایدها استفاده شود:

1)     اسلایدها با زمینه ی سفید و متن تیره تهیه شود.

2)     قلم عنوان های اصلی 20 Titr به بالا و متن اسلاید با فونت مناسبی از قلم Zarانتخاب شود.

3)     زمان ارائه ی مقاله حداکثر 15 دقیقه می باشد.

4)     اسلایدها بایستی حداکثر شامل 20 صفحه باشند.

 

 

 

 

کلیک: 795 بار - بروزرسانی در پنج شنبه, 10 خرداد 1397 10:29