چهارشنبه,09 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

مقالات پوستری

مقالات پوستری ارائه شده:

سپیده مسعودسینکی، گیلدا رجبی دماوندی-هوشمند سازی و کاربرد اینترنت اشیاء در در حوزه سلامت

فاطمه تصفیه -بررسی ملزومات,چالشها و امنیت در شهر هوشمند

افسانه کریمی- یوسف مهدی پور-عقیله سرگزی-علی محمدپور-حمید بورقی - بررسی میزان کاربرد سلامت همراه توسط دانشجویان پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

کوروش محسنی - پریسا خطیر-  ژاله شوشتریان ملاک- راه اندازی سامانه پکس جامع در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

کلیک: 1387 بار - بروزرسانی در سه شنبه, 26 تیر 1397 11:21
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید